Enremo

Prace związane z czyszczeniem kotłów, prace związane z czyszczeniem urządzeń energetycznych i przemysłowych

Usługa jest świadczona w następujących branżach:
Przemysł paliwowy
Elektroenergetyka
Przemysł drzewny
Przemysł cukrowniczy
Przemysł petrochemiczny

Przeprowadzamy czyszczenie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni nagrzewania kotłów wszelkiego rodzaju od kamienia kotłowego, zgorzeliny, żużla i popiołu. Odżużlamy ekrany palników. Czyścimy paleniska, kanały gazowe, filtry elektryczne, pojemniki, rurowe nagrzewnice powietrza, cyklony, płuczki, kolektory, kanały wodne wydalania popiołu, wiązki rur kondensatorów, przegrzewacze wody i chłodnice kotłów wszystkich typów. Przeprowadzamy również czyszczenie kondensatorów i innych urządzeń do wymiany ciepła w elektrowniach i przedsiębiorstwach przemysłowych ze wszystkich rodzajów zanieczyszczeń za pomocą wysokociśnieniowych wodnych maszyn do czyszczenia o ciśnieniu 1500 barów. Współpraca z nami w tym kierunku to wzrost wymiany ciepła w wymiennikach ciepła, wzrost przekazywania ciepła z powierzchni grzewczych.

Doświadczenie:

Firma ENREMO Sp. z o. o., została założona w kwietniu 2016 roku, jako firma outsourcingowa w oparciu o oddzielną jednostkę firmy LVIVENERGOSPECREMONT, będącej oddziałem Spółki Prywatnej DTEK ZAHIDENERGO, która została założona w 1972 roku. Specjaliści naszej firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji robót, a na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia oferujemy:

  • Terminowe i jakościowe czyszczenie sprzętu w szybkim czasie
  • Optymalny wybór metod i narzędzi do jakościowego i bezpiecznego czyszczenia sprzętu
  • Wysokiej jakości czyszczenie za pomocą metody wysokociśnieniowego strumienia wodnego wymienników ciepła, zbiorników, parowników, chłodnic, wiązek rur i innych urządzeń z najbardziej złożonych rodzajów kamienia kotłowego i osadów
Specjaliści:
  • Mistrz
  • Pracownicy do czyszczenia kotłów
  • Operator maszyny wysokociśnieniowej
Technologie:

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji danych prac w elektrowniach cieplnych, prace są prowadzone w pełnej zgodności z zasadami oraz przepisami technicznymi, w tym:

  • Czyszczenie mechaniczne powierzchni za pomocą narzędzi ręcznych i pneumatycznych
  • Mycie sprzętu
  • Czyszczenie hydrauliczne strumieniem wody za pomocą maszyny wysokociśnieniowej jest najskuteczniejszym sposobem czyszczenia najbardziej złożonych osadów i kamienia kotłowego za pomocą strumienia wody, który powstaje w wyniku podawania z maszyny wysokociśnieniowej
Otrzymaj konsultację Konsultacja
Dowiedz się więcej o wykonanych przez nas pracach w zakresie naprawy kotłów, turbin i akcesoriów
Więcej informacji
© 2018 Enremo
Wszelkie prawa zastrzeżone
Zamknij