Enremo

Wakaty

Zapraszamy do pracy
Firma ENREMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to doświadczeni, utalentowani, odpowiedzialni pracownicy, zespół, w którym panuje klimat zaufania i wzajemnego szacunku, zespół, w którym każdy dba o efekt końcowy i wizerunek firmy.

Jesteśmy słusznie dumni z naszych pracowników i zawsze szukamy profesjonalistów, którzy są gotowi dołączyć do naszego dużego zespołu.
Pracownik do pracy z materiałami ogniotrwałymi
Region:
Miasto Bursztyn; osiedle typu miejskiego Dobrotwór; miasto Ładyżyn; miasto Lwów
Wynagrodzenie:
od 6 500 UAH.
Rodzaj zatrudnienia:
Pełny etat
Data publikacji:
13 lipiec 2018
Opis wakatu:

Wykonanie prac ogniotrwałych w czasie murowania ogniotrwałego.

Obowiązki:

Wykonuje murowanie z glinianej zwykłej cegły izolacyjnej oraz płyt włóknistych, izolację murowania z pomocą materiałów proszkowych, sznurem azbestowym; izolację z pomocą sznura azbestowego lub płyt z waty mineralnej, w miejscach gdzie położone są rury ekranowe (kotły) przez obmurze; przygotowuje ręcznie zaprawy ogniotrwałe i beton żaroodporny; sortuje i oznakowuje fasonowe wyroby ogniotrwałe; demontuje murowanie z cegły ogniotrwałej oraz wyroby fasonowe.

Zalety:
 • przestrzegamy przepisów w dziedzinie stosunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zapewniamy świadczenia społeczne i gwarancje;
 • szkolenie zawodowe w zakładzie produkcyjnym;
Wymagania:

Mężczyźni, z wykształceniem zawodowo-technicznym, bez wymagań wobec stażu pracy

Wyślij życiorys Wyślij
Pracownik do czyszczenia kotłów
Region:
Miasto Bursztyn; osiedle typu miejskiego Dobrotwór; miasto Ładyżyn
Wynagrodzenie:
od 7 000 UAH.
Rodzaj zatrudnienia:
Pełny etat
Data publikacji:
13 lipiec 2018
Opis wakatu:

Wykonywanie prac z czyszczenia kotłów (czyszczenie wymienników ciepła, w tym z pomocą odpowiednich środków, czyszczenie wyposażenia kotła i innych urządzeń).

Obowiązki:

Czyści wewnętrzne powierzchnie grzewcze kotłów płomienicowych i opłomkowych z osadów, sadzy, żużla, popiołu za pomocą narzędzi do czyszczenia kotłów; czyści rurowe nagrzewnice powietrza, cyklony, płuczki, kolektory, mechanizmy obrotowe, kanały popiołu i zewnętrzne powierzchnie nagrzewania kotła; odżużla ekrany palników, piece kotłów z pomiarem temperatury w piecu; przygotowuje dodatki i ładuje je do zbiorników lub odpowiednich pojemników; dokonuje wymiany i przywracania frakcji; przygotowuje roztwory alkaliczne o wymaganym stężeniu; układa rusztowania i platformy.

Zalety:
 • przestrzegamy przepisów w dziedzinie stosunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zapewniamy świadczenia społeczne i gwarancje;
 • szkolenie zawodowe w zakładzie produkcyjnym;
Wymagania:

Mężczyźni, z wykształceniem zawodowo-technicznym, bez wymagań wobec stażu pracy

Wyślij życiorys Wyślij
Pracownik do termoizolacji
Region:
Miasto Bursztyn; osiedle typu miejskiego Dobrotwór; miasto Ładyżyn; miasto Lwów
Wynagrodzenie:
od 6 500 UAH.
Rodzaj zatrudnienia:
Pełny etat
Data publikacji:
13 lipiec 2018
Opis wakatu:

Wykonanie prac podczas izolacji termicznej konstrukcji, rurociągów i urządzeń technologicznych.

Obowiązki:

Wykonuje proste prace ogniotrwałe w czasie murowania ogniotrwałego, murowania ścian i podłoża ze glinianej zwykłej, cegły izolacyjnej i płyt włóknistych, wypełnia ubytki cegłą i sznurem azbestowym, ręcznie przygotowuje zaprawy ogniotrwałe i beton żaroodporny, układa je; specjalista do termoizolacji wykonuje proste prace podczas wykonania izolacji termicznej konstrukcji, rurociągów i urządzeń technicznych, izolacji powierzchni gorących, pokrycia działek materiałem owijającym.

Zalety:
 • przestrzegamy przepisów w dziedzinie stosunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zapewniamy świadczenia społeczne i gwarancje;
 • szkolenie zawodowe w zakładzie produkcyjnym;
Wymagania:

Mężczyźni, z wykształceniem zawodowo-technicznym, bez wymagań wobec stażu pracy

Wyślij życiorys Wyślij
Ślusarz remontowy
Region:
Miasto Bursztyn; osiedle typu miejskiego Dobrotwór; miasto Ładyżyn; miasto Lwów
Wynagrodzenie:
od 8 000 UAH.
Rodzaj zatrudnienia:
Pełny etat
Data publikacji:
13 lipiec 2018
Opis wakatu:

Wykonuje stałe kontrole techniczne, naprawia usterki, wykonuje bieżące i zasadnicze naprawy sprzętu, monitoruje stan techniczny sprzętu przebywającego w jego obsłudze.

Obowiązki:

Demontuje, naprawia, montuje i testuje złożone mechanizmy maszynowe; wykonuje naprawę, montaż, demontaż, testowanie, regulację, strojenie sprzętu, urządzeń i maszyn oraz oddaje je po naprawie; wykonuje ślusarską obróbkę części; wykonuje urządzenia pomocnicze do naprawy i montażu; sporządza dokumentację nt usterek do naprawy; wykonuje prace dźwigowe z wykorzystaniem mechanizmów podnoszących i transportowych oraz urządzeń specjalnych.

Zalety:
 • przestrzegamy przepisów w dziedzinie stosunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zapewniamy świadczenia społeczne i gwarancje;
 • szkolenie zawodowe w zakładzie produkcyjnym;
Wymagania:

Mężczyźni, z wykształceniem zawodowo-technicznym, bez wymagań wobec stażu pracy

Wyślij życiorys Wyślij
Wyślij nam swój życiorys i skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie!

Telefon do uzyskania informacji::

m. BURSZTYN
(03438) 5-77-27
Jarosław Kuziw
m. DOBROTWÓR
(03254) 3-75-40
Jurij Bojko
m. ŁADYŻYN
(04343) 6-57-12
Wołodymyr Zinczuk
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
© 2018 Enremo
Wszelkie prawa zastrzeżone
Zamknij